กรอกข้อมูลการจองที่พัก

  • เลือกโรงแรมที่ต้องการ
  • กรอกรายละเอียดด้านล่าง
  • เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อภายใน 24 ชม
  • ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ถือเป็นการยืนยัน การยืนยันทางลูกค้าจะได้รับ email voucher หลังลูกค้าชำระเงินกับ Holiday Club Hotel เป็นที่เรียบร้อย